Företagsmassage


Jag åker ut på företag och utför behandlingar eller skickar företagen sin personal till min praktik för behandlingar.

Företaget kan välja att betala hela eller delar av kostnaden för massagen, medan den anställde betalar resten. Massagen kan vara regelbunden och del i en långsiktig friskvårdsstrategi, eller tillfällig som belöning för avslutat projekt eller liknande.


Vi har olika behandlingstider, upp till 80 minuters behandlingar, allt beroende på behandlingsform och vad som passar in just på Ert företag.


Företagsmassage

Fördelar med företagsmassage

Studier visar att massage minskar sjukfrånvaron och ökar både trivsel och kreativitet på arbetsplatsen. Massage sänker kroppens stress-hormoner, löser upp muskelspänningar och minskar arbetsskadorna.


Prova på din arbetsplats också!


Personalen blir friskare och mår bättre.

Arbetsgivaren behöver inte betala arbetsgivaravgifter för behandlings-kostnaden.

Kostnaden för behandlingen är avdragsgill.

Den anställde blir inte förmåns-beskattad.

Tillvägagångssätt


Under en behandling arbetar massören med att mjuka upp och töja ut musklerna; korta och spända muskler stretchas ut och rörelseförmågan ökar. Med pressur upplöses muskelknutar. Varje anställd behandlas individuellt för sitt/sina besvär.


Vi tillhandahåller bänk, bandspelare och tillbehör, medan företaget står för behandlingsrum. Massören kommer regelbundet till företaget, exempelvis en dag per månad eller flera dagar per vecka. De anställda bokar upp sig via bokningslistor på företaget. För företag med personal som inte alltid befinner sig i lokalerna, t ex säljare, finns möjlighet att kombinera massage på företaget med massage på kliniken.


Nya priser gäller från och med den

1 januari 2019.

Detta är ett kombinerat koncept av massage, biolight, stresshantering och coaching.


Priser exkl.moms:

30 min 500 kr

45 min 750 kr

60 min 1000 kr