TFT - Tankefältteknik

TANKEFÄLTTEKNIKVi letar upp var fröet till din obalans tex, rädsla, ilska, skammen planterades. Sen frigör vi ditt cellminne från den händelsen. Då får du tillgång till en ny ren oladdad energi och du startar då en stabil process i rätt riktning mot en hållbar livssituation.


Du får en insikt och lärande om dig själv och din inneboende kraft och potential, befrielse från begränsningar. 


Du möjliggör en resa hem till din ursprungliga sanning och källa. Att komma hem till sig själv, är att vara hel och vara i flödet.


Att vara i flödet är att jag får tillgång till något som är så mycket större än något annat du kan föreställa dig.


Att lämna rädslans väg och istället låta kärlekens väg agera, gör att allting enklare och lättare.